Hệ thống vật phẩm

Giáp Trụ

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI GIÁP TRỤ - SET ITEM
 

♦ Chiến Binh

 

 

Bộ Da
Leather Set

 

Bộ Đồng
Bronze Set

 

Bộ Trâu Xanh
Scale Set

 

Bộ Thiên Kim
Brass Set

 

Bộ Rồng Đỏ
Dragon Set

 

Bộ Rồng Đen
Black Dragon Set

 

Bộ Rồng Xanh
Dark Phoenix Set

Bộ Thần Long
Great Dragon Set

 

Bộ Hắc Điểu
Ashcrow Set

 

Bộ Thiết Phiến
Plate Set

 

 

 


♦ Tiên Nữ

 

 

Bộ Trinh Nữ
Vine Set

 

Bộ Lụa
Silk Set

 

Bộ Thiên Thanh
Wind Set

 

Bộ Ngọc Bích
Spirit Set

 

Bộ Kim Ngân
Guardian Set

 

Bộ Giai Nhân
Divine Set

 

Bộ Thánh Nữ
Red Spirit Set

 

Bộ Thần Nữ
Iris Set

 


♦ Phù Thủy

 

 

Bộ Vải Thô
Pad Set

 

Bộ Xương
Bone Set

 

Bộ Ma Thuật
Legendary Set

 

Bộ Nhân Sư
Sphinx Set

  

Bộ Triệu Hồn
Grand Soul Set

 

Bộ Ma Vương
Dark Soul Set

 

Bộ Ánh Trăng
Eclipse

 


♦ Đấu Sĩ

 

 

Bộ Lôi Phong
Thunder Hawk Set

 

Bộ Cuồng Phong
Hurricane Set

 

Bộ Phong Vũ
Storm Crow Set

Bộ Hoả Thần
Valiant Set

 


♦ Chúa Tể

 

 

Bộ Thiết Ma
Light Plate Set

 

Bộ Huyền Thuyết
Adamantine Set

 Bộ Hắc Vương
Dark Steel Set

 

Bộ Chí Tôn
Dark Master Set

 

Bộ Hoàng Kim 
Glorious Set