Sự Kiện Trong Game

Rồng Vàng

SỰ KIỆN RỒNG VÀNG TẤN CÔNG (GOLDEN INVASION)
 

 ♦ Giới thiệu sự kiện binh đoàn hoàng kim
 

Binh đoàn hoàng kim là sự kiện các quái vật hoàng kim xuất hiện bất ngờ trên toàn lục địa Mu, chúng ta có thể tìm được các vật phẩm quý hiếm bằng cách tiêu diệt các quái vật hoàng kim để nhận được Hộp Kundun.

- Có 5 loại Hộp Kundun, tùy theo cấp độ của quái hoàng kim mà rơi ra các Hộp Kundun khác nhau.


 

Quái vật hoàng kim♦ Tham gia sự kiện binh đoàn hoàng kim
 

- Sự kiện diễn ra khi thông báo "Rồng vàng xuất hiện" hoặc "Golden Invasion" xuất hiện trên màn hình.

- Các quái vật hoàng kim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các bản đồ, tìm ra và giết chúng sẽ nhận được các Hộp Kundun chứa các vật phẩm hấp dẫn.


 

Hình Ảnh Loại Quái Vật Vật Phẩm Rơi Bản Đồ Xuất Hiện
Golden Goblin Box of Kundun +1 Lorencia, Noria
Golden Titan Box of Kundun +2  Devias
Golden Dragon Box of Kundun +3 Lorencia, Noria, Devias
Golden Lizard Kings  Box of Kundun +4 Atlans
Golden Tantallos  Box of Kundun +5 Tarkan