Tin Tức

Máy chủ mới Lorencia - Open 13h ngày 27/02/2021

Thông tin máy chủ Lorencia ngày Open:

 Exp 50x

 Drop : 10%

 Tạo nhân vật: 

  • Cấp độ 400 level.
  • Điểm cộng 2000 point.
  • 2.000.000 Zen

 Giới hạn reset:  3 lần/ngày