Tin Tức

Máy chủ mới NORIA - Open 13h ngày 08/10/2022

Thông tin máy chủ NORIA:

  • Exp: 50x
  • Drop: 5%
  • GHRS: 3 lần/ngày
  • Ngày Open reset 10 lần
  • Tạo nhân vật: level 400 + 2000 point + 10.000.000 zen
  • Class MG, DL tạo được ngay từ đầu
  • Tạo Guild: level 200
  • GiftCode: MUVIETSS2 (tặng Bùa kinh nghiệm 03 ngày + Tiểu quỷ 03 ngày)