Tin Tức

Thời gian mở Alphatest máy chủ Lorencia

Phiên bản chơi thử nghiệm Alphatest


★ Thời gian:

- Bắt đầu từ 13:00 ngày 24/02 đến 00h00 ngày 27/02/2021

 

★ Nội dung:

- Khởi tạo nhân vật tặng : 400 level + 65k point test

- Bán tất cả đồ trong game bằng Zen, có Box GM quăng ra 2 tỷ zen

- Tặng 2 tỷ Zen, 50 triệu Gcoin, 50 triệu Wcoin khi tạo tài khoản

- Không đua top và tặng quà Alphatest.

 

 Lưu ý :

Toàn bộ tài khoản Alphatest sẽ được giữ nguyên khi Openbeta.