Cơ Bản

Nhiệm vụ

NHIỆM VỤ (QUEST) 1 - 2 TRONG MU ONLINE
 

♦ Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)
 

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên + 3tr zen
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ, Thiết Binh, Thương Thủ, Rune Wizard
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng

1. Thưởng 20 points

2. Thăng cấp chủng tộc:

- Chiến Binh (Dark Knight) thành Kỵ Sĩ (Blade Knight)
- Phù Thủy (Dark Wizard) thành Pháp Sư (Soul Master)
- Tiên Nữ (Fairy Elf) thành Thánh Nữ (Muse Elf)

3. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các nhân vật có thể mang cánh cấp 2


 

NPC Sevina tại Devias(183,31)


 


Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn 

  • Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
Cuốn Sách Đế Vương

+ Nơi tìm: Lost Tower 1

  • Giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: thanh gươm gãy
Phù thủy: linh hồn phù thủy
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: con mắt Abyss


 

Item nhiệm vụ♦ Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)
 

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên + đã hoàn thành nhiêm vụ 150 + 5tr zen
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư, Fist Master, Mirage Lancer, Rune Spell Master
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng

1. Thưởng thêm 1 point khi nhân vật lên cấp (vd: 5 point thành 6 point)

2. Có thể nhận được trạng thái Hero (Anh Hùng)

3. Được phép học thêm các kỹ năng:

- Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.


 

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)


 

  •  Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon


 

Chiếc Nhẫn Vinh Quang


 

+ Nơi tìm: Tarkan


 

  •  Giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: chỉ dành cho Kỵ Sĩ (Blade Knight)


 

Viên Ngọc Cổ


 

+ Nơi tìm: Tarkan