Hệ thống vật phẩm

Cung

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CUNG VÀ NỎ - BOW & CROSSBOW
 

 

Hình ảnh Loại Cung Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Cung Nhỏ
(Short Bow)

2 27 30 Elf
Nỏ
(Crossbow)
4 29 40 Elf

Cung
(Bow)

8 33 30 Elf
Nỏ Vàng
(Golden Cross bow)
12 37 40 Elf

Cung Hoa
(Elven Bow)

16 41 30 Elf

Nỏ Thép
(Arquebus)

30 45 40 Elf
Cung Chiến
(Battle Bow)
26 51 30 Elf
Nỏ Ánh Sáng
(Crossbow)
32 57 40 Elf
Cung Hổ
(Tiger Bow)
40 65 30 Elf
Nỏ Rắn
(Crossbow Serpent)
48 73 40 Elf

Cung Bạc
(Silver Bow)

56 81

41

Elf
Nỏ Thiên Thanh
(Bluewing Crossbow)
68 93 40 Elf
Nỏ Kim Ngân
(Aquagold Crossbow)
72 97 30 Elf

Mai Hoa Cung
(Chaos Nature Bow)

- - 35 Elf
Nỏ Thánh
(Saint Crossbow)
84 109 35 Muse Elf
Cung Thiên Mệnh
(Celestial Bow)
92 117 35 Muse Elf
Nỏ Hỏa Long
(Crossbow of Archangel)
- - 35 Muse Elf
Nỏ Thánh Nữ
(Great Reign Crossbow)
100 125 40 Muse Elf

Cung Thiên Thần
(Albatross Bow)

110 135 45 Muse Elf
Mỹ Nhân Cung
(Arrow Viper Bow)
135 - 45 Muse Elf