Tin Tức

Máy chủ mới DAVIAS - Alphatest 13h ngày 01/11/2023

Phiên bản chơi thử nghiệm Alphatest

★ Thời gian:

  • Bắt đầu 13:00 ngày 01/11/2023
  • Kết thúc 23h59 ngày 03/11/2023

★ Nội dung:

  • Khởi tạo nhân vật tặng : 400 level + 45.000 point test
  • Tặng 2 tỷ Zen, 50 triệu Gcoin, 50 triệu Wcoin khi tạo tài khoản
  • Bán tất cả đồ trong game bằng Zen, có Box GM quăng ra 2 tỷ zen
  • Có sự kiện đua top Ép đồ +13, chi tiết sẽ được thông báo trên Group

★ Lưu ý :

  • Kết thúc Alphatest sẽ tiến hành xóa nhân vật, tiền tệ ...
  • Toàn bộ tài khoản Alphatest được giữ nguyên khi Openbeta.