Tin Tức

Máy chủ mới DAVIAS - Open 13h ngày 04/11/2023

Thông tin máy chủ DAVIAS:

  • Exp: 50x
  • Drop: 5%
  • GHRS: 3 lần/ngày
  • 2 Ngày đầu Open reset 5 lần
  • Tạo nhân vật: level 400 + 3000 point + 10.000.000 zen
  • Class MG, DL tạo được ngay từ đầu
  • Tạo Guild: level 200
  • GiftCode: MUVIETSS2 (tặng Bùa kinh nghiệm 03 ngày + Tiểu quỷ 03 ngày)