Tin Tức

Thông tin máy chủ mới Lorencia

Thông tin máy chủ mới Lorencia:

 • Phiên Bản: Mu Season 2.0 Classic
 • Gồm 5 class cơ bản: DK, Elf, DW, MG, DL
 • Kinh Nghiệm: 50x
 • Drop: 10%
 • Giới hạn reset: 3 lần / ngày
 • Giới hạn tài khoản: 3 acc / 1pc
 • Anti Hack VIP: Không thể hack
 • Đồ Excellent: max 2 dòng
 • Train quái rớt đồ Excellent
 • Autoreset trực tiếp trong game
 • Tính năng tự động party, full 10 người
 • Săn Boss Vàng nhận điểm cộng hưởng
 • Tính năng đổi đồ Excellent lấy Wcoin