Tin Tức

Thông tin máy chủ mới TARKAN ngày Open 11/09/2021

Thông tin máy chủ TARKAN:

  • Exp: 50x
  • Drop: 5%
  • GHRS: 3 lần/ngày
  • 3 ngày đầu Open: 5 lần/ngày
  • Tạo nhân vật: level 10 + 2000 point + 3.000.000 zen
  • Class MG, DL tạo được ngay từ đầu
  • Tạo Guild: level 200
  • GiftCode: MUVIETSS2 (tặng Bùa kinh nghiệm 03 ngày + Tiểu quỷ 03 ngày)